Търговски и административен комплекс „ЛИНЕР“

  • Home
  • /
  • Търговски и административен комплекс „ЛИНЕР“

Сградата е разположена на стратегическо за гр. Пловдив място – ул. „Васил Левски” №180, която свързва града с магистрала „Тракия”. Лесно осъществима е транспортната комуникация с търговско – административния център на града, „Гранд Хотел Пловдив“ и „Панаирния град“.

Локалното платно, на което е разположена сградата дава достъп за безпрепядствено паркиране на автомобили, осъществяване на товаро – разтоварни работи и завиване в обратна посока към центъра на града.

Комплекс „Линер“ е в УПИ VIII-118 с площ 780 м2 и е в обща плътна ограда с ПИ-117, който е 300 м2. Цялата така обединена площ е общо 1080 м2. Застроената площ на сградата 480 м2. Разгънатата застроена площ, която включва всички нива е 3127 м2.

В обекта са реализирани следните нива и разпределения :

– кота – 2,72 м /подземен паркинг с осемнадесет паркоместа, машинно и сервизно помещение, рампа за гаражите/;
– кота + 0,00 м /приземен етаж с магазин за промишлени стоки/ шоурум, канцелария и санитарен възел /фоайе/;
– кота + 3,06 м /втори етаж с два магазина за промишлени стоки и два офиса, всеки от които със санитарен възел /;
– кота + 6,12 м /трети етаж със шест магазина за промишлени стоки, всеки със санитарен възел/;
– кота + 9,18 м /четвърти етаж с шест офиса, всеки от които със санитарен възел/;
– кота + 12,24 м /пети етаж с четири офиса, всеки от които със санитарен възел/;
– кота + 15,30 м /шести етаж със заведение за бързо обслужване, със съответните прилежащи помещения – кухня, склад, санитарен възел за клиенти и за персонал, гардеробно/.

Основната носеща конструкция на сградата е монолитна стоманобетонова. Вътрешните и външните стени са от тухлена зидария. Външно сградата е топлоизолирана съгласно изискванията за енергийна ефективност. Изпълнена е структурна окачена фасада. Покривът е стоманобетонов с необходимата топло и хидроизолация. Дограмата е от алуминиеви профили с прекъснат термомост, остъклена със стъклопакет.

Изпълнени и са въведени вътрешната и външна електро инсталация както и  вътрешна и външна ВиК инсталация.

Сградата е окабелена за телефон и интернет. Монтирани са противопожарни табла и пожарен хидрант. Изпълнена е вентилационна система в подземния паркинг и заведението за бързо хранене. Асансьорът и всички общи части са луксозно изпълнени.

В непосредствена близост до сградата има отклонение за захранване с газ, което дава възможност за газификация на сградата.

Сградата е въведена в експлоатация  от община Пловдив с Удостоверение №115 от 04.08.2009 г. и отговаря на всички изисквания съобразени с вида на обекта.